18. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Życie Najświętszej Maryi Panny


Bogarodzica MaryjaObszerny opis życia Najświętszej Maryi Panny napotykamy w objawieniach służebnicy Bożej -  Marii od Jezusa, przeoryszy klasztoru Franciszkanek w Agredzie (Hiszpania). Jej objawienia zostały spisane i wydane pt. „Mistyczne Miasto Boże". Polskie wydanie posiada zgodę Kurii Metropolitarnej Warszawskiej.

Opis dotyczący Najświętszej Maryi Panny zaczyna się od żywotów św. Anny i św. Joachima. Czekali oni 20 lat na narodzenie Maryi, przysięgając poświęcić swoje pierwsze dziecko na służbę w świątyni.

 

Fragment o dzieciństwie Maryi

Jeżeli okoliczności skłoniły to najświętsze dziecko do przyjęcia przysługi lub dobrodziejstwa od rodziców, albo od innych, przyjmowało owo dobro zawsze wdzięcznym i pokornym sercem, prosząc Pana, aby wynagrodził ludzi za ich miłość. Maryja uważała siebie za istotę najmniej znaczącą, choć przecież osiągnęła wysoki stopień świętości i posiadała wprost nadmiar niebiańskiej wiedzy o Bogu i Jego tajemnicach. Ona — Królowa i Monarchini całego świata — sądziła, że jest niegodną pokarmu, którym podtrzymywała swe życie.
W drugim roku życia Maryja poczęła okazywać wielką i czułą miłość do ubogich. Stale prosiła swą świętą matkę o jałmużnę dla nich. Św. Anna, pełna dobroci i miłosierdzia, obdarowywała ubogich, napominając swą córkę, aby ich czciła i kochała. (...)

Gdy Maryja została przyjęta na służbę do świątyni...

Uniesiona chęcią służenia Panu prosiła Jego Majestat, aby w Jego obecności wolno Jej było złożyć cztery śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i nieustannego przebywania w świątyni. Pan tak na to odpowiedział: „Moja Oblubienico! Niezmierzone są moje myśli i nie wiesz jeszcze, moja Wybranko, co spotka Cię w dalszym życiu; niemożliwym jest, aby Twe gorące pragnienia spełniły się we wszystkim i to w taki sposób, jak to sobie wyobrażasz. Ślub czystości przyjmuję i wymagam, abyś go złożyła. Chcę również, abyś wyrzekła się wszystkich bogactw ziemskich. Co się tyczy reszty Twoich ślubów to jest wolą moją, abyś postępowała tak, jak gdybyś je wszystkie złożyła. Twoje pragnienia spełnią się zresztą później poprzez łaski dla tych dziewic, które poświęcą się mojej służbie i naśladując Cię złożą te same śluby i żyd będą w zakonach; w ten sposób staniesz się matką wielu dziewic".

Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy o nabożeństwie do męki Pana Jezusa

„Moja córko! Chciałam ci pokazał całe nabożeństwo, jakim otaczałam mękę i śmierć mego Najświętszego Syna, aby zganić i zawstydzić niezmierną obojętność, jaką ludzie okazują wobec tego niewysłowionego dobrodziejstwa Odkupienia. Jakże wstrętna i niebezpieczna jest niewdzięczność i obojętność ze strony ludzi! (...)Skąd więc bierze się ta niewdzięczność ludzka wobec Boga i Odkupiciela, dlaczego ludzie zapominają ile wycierpiał, aby ocalić ich od wiecznego potępienia? Mało tego, ze swej strony uskarżają się, że Bóg nie spełnia jak najprędzej ich życzeń! Aby śmiertelnicy dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność ściągają na swoją głowę przez taką niewdzięczność, oznajmiam ci:, gdy Lucyfer i jego złe duchy spostrzegają w jakieś duszy taką niewdzięczność, wtedy są pewni, że należy ona do nich.

Jeżeli ktoś nie zważa na dobrodziejstwa wyświadczone przez Boga, nie pozna się także na diabelskich sztuczkach i oszukaństwach. (...) Jeżeli natomiast człowiek pobożnie rozpamiętuje mękę Chrystusa, wtedy szatani tracą odwagę i boją się nawet wystawiać na pokusy taką duszę. (...)

Książka mówi również o stworzeniu aniołów; jak na początku wszyscy byli posłuszni oraz co doprowadziło pierwszego anioła do nieposłuszeństwa.  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Nabożeństwo
Pierwszych Sobót
Nabożeństwo Pierwszych Sobót

Maria z Agredy
Mistyczne Miasto Boże
Mistyczne Miasto Boże

czyli żywot Matki Boskiej
według objawień

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil