20. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Katecheza o Mszy św. - ks.Tomasz Dawidowski 
5. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
 
Ryt rozesłania
Kapłan zwraca się uroczyście do wiernych radosną formułą: Ite missa est - Idźcie, Ofiara się dokonała, jest spełniona. Odpowiadamy: Deo gratias - Bogu dzięki. Niepozornym słowem missa nazywa to wszystko, co mieliśmy możność doświadczyć w liturgii świętej. Mówiąc: Ite - idźcie, żegna wiernych, aby ci, napełnieni łaską Bożą i posłani przez Pana (mitto = posyłam) szli, i przedłużali owoce Mszy w codziennym życiu, w dobrych uczynkach, wierności obowiązkom stanu, życzliwości, cierpieniu, miłości.
 
Ostatnia modlitwa Placeat jest podsumowaniem całego Kanonu, celu złożonej Ofiary: gloria Dei i salus animarum - chwała Boża i zbawienie dusz. Kapłan w poczuciu niegodności i niedoskonałości, pochylony modli się: Trójco Przenajświętsza, przyjmij z upodobaniem hołd służby mojej, i spraw, niech ta Ofiara, którą ja niegodny złożyłem przed obliczem Twego Majestatu, była ci miłą; mnie zaś i wszystkim, za których ją złożyłem, niech przez miłosierdzie Twoje zjedna przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Następnie po raz ostatni całuje ołtarz. Czynność ta, oznaczająca pożegnanie z miejscem ofiarnym jest jedną z najstarszych jakie zna liturgia Mszy. Na trudy codzienności udziela błogosławieństwa w Imię Trójcy Przenajświętszej. Po wyjściu z kościoła nie zapominamy naszych postanowień, uczynionych Panu Jezusowi. W ciągu dnia łączmy się duchowo z tajemnicą Mszy św.
 
Ostatnia Ewangelia
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłością, ale miał zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego. Na świecie było [Słowo], a świat przez Nie był stworzony, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi; tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani też z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę Jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
Prolog św. Jana (J 1,1-14) jest wpierw modlitwą i błogosławieństwem oraz rodzajem egzorcyzmu. Oprócz tego stanowi on jakby podsumowanie całej Mszy, która stała się naszym udziałem. Poszczególne wyrazy tego tekstu przypominają tajemnice liturgii mszalnej: lux - światło słowa Bożego nad światem; vita (życie) - ofiara życiem dla świata; fuit homo missus a Deo (był człowiek posłany przez Boga) - kapłan posłańcem gotującym ścieżki Panu; et lux in tenebris lucet (a światłość w ciemności świeci) - Ewangelia odśpiewana przeciwko ciemności i zimna północy; et verbum caro factum est (a Słowo ciałem się stało) - analogia konsekracji; et vidimus gloriam eius (i oglądaliśmy Jego chwałę) - w elewacji; plenum gratiae (pełen łaski) - część ofiarna Mszy i Komunia; et veritatis (i prawdy) - Boże słowo prawdziwym światłem w Liturgii słowa; quotquot autem receperunt eum (tym zaś wszystkim, którzy je przyjęli) - analogia przyjętej Eucharystii.
Na „Słowo ciałem się stało” przyklękamy z uwielbieniem i dziękczynieniem, gdyż Pan stał się dla nas w konsekracji rzeczywiście obecny, a przez Komunię dał się nam na pokarm i zechciał uczynić nas przybranymi synami Bożymi. Oczami wiary wyznajemy to, co się w Mszy św. urzeczywistniło: „I oglądaliśmy chwałę Jego, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Msze Gregoriańskie (CD)
Msze Gregoriańskie (CD)
Chór Męski
P. Filharmonii w Poznaniu

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil