18. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

z Watykanu

Watykan wyjaśnia nieporozumienia narosłe wokół sprawy lefebrystów

2009-02-04

Ojciec Święty prosi wszystkich wiernych o modlitwę, „aby Pan oświecił drogę Kościoła”, a także by duchowni i świeccy wspierali go w wypełnianiu delikatnej i odpowiedzialnej misji stróża jedności Kościoła. W związku z niemilknącymi polemikami wokół zniesienia kary ekskomuniki dla biskupów-lefebrystów, watykański Sekretariat Stanu wydał dziś notę, w której precyzuje swe stanowisko w tej kwestii. Zdjęcie ekskomuniki – czytamy w dokumencie – uwalnia biskupów od poważnej kary kanonicznej, ale nie zmienia prawnej sytuacji Bractwa św. Piusa X, które w chwili obecnej nie posiada oficjalnego uznania Kościoła katolickiego. Biskupi ci nie mają misji kanonicznej w Kościele i formalnie nie pełnią w nim posługi.

Niezbędnym warunkiem uregulowania prawnego statusu Bractwa św. Piusa X jest pełne uznanie Soboru Watykańskiego II oraz nauczania soborowych i posoborowych papieży. Sekretariat Stanu ujawnia również, że Ojciec Święty, zdejmując karę ekskomuniki z bp. Richarda Williamsona, nie znał jego poglądów w sprawie Szoah. Watykański dokument stwierdza przy tym, że warunkiem jego dopuszczenia do posługi biskupiej w Kościele będzie jednoznaczne i publiczne odcięcie się od tych poglądów. Po raz kolejny przypomniano też jasne stanowisko Benedykta XVI w sprawie zagłady Żydów, któremu Papież dawał wyraz wielokrotnie, ostatnio przed tygodniem, kiedy stanowczo zdystansował się od poglądów bp. Williamsona.

W sprawie brytyjskiego biskupa-negacjonisty po raz kolejny zajął też wczoraj stanowisko watykański rzecznik prasowy. W swym oświadczeniu ks. Federico Lombardi SJ pisze o „nowych żądaniach wyjaśnienia stanowiska Papieża i Kościoła katolickiego na temat holokaustu”. Określenie to odnosi się do wczorajszego zarzutu wysuniętego przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Twierdzi ona, jakoby po zdjęciu ekskomuniki z bp. Richarda Williamsona stanowisko Watykanu w sprawie Shoah nie zostało wystarczająco wyjaśnione. Ks. Lombardi przytoczył szereg wyraźnych i jednoznacznych wypowiedzi Ojca Świętego, które potępiają hitlerowską zagładę Żydów i jakiekolwiek próby jej negowania, a tym samym zadają kłam insynuacjom Angeli Merkel.
 
Radio Watykańskie  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Ofiara Mszy Świętej
w Tajemnicach i Cudach
Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach
ks. A. Reiners

abp Fulton Sheen
Życie Jezusa Chrystusa
Życie
Jezusa Chrystusa

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil