18. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Litania do Przenajświętszej Twarzy Pana Jezusa


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
 
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod Krzyżem za Matkę dana, módl się za nami

O Twarzy Przenajświętsza, przez Maryję i Józefa św. z taką miłością po raz pierwszy uczczona, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w stajence betlejemskiej napełniająca radością Aniołów, Pasterzy i Królów ze Wschodu
O Twarzy Przenajświętsza, w żłobeczku łzami zalana
O Twarzy Przenajświętsza, która w świątyni zraniłaś miłością serce Symeona i Anny
O Twarzy Przenajświętsza, napełniająca podziwem nauczycieli Zakonu, kiedy Pan Jezus dwunastoletni tłumaczył Pismo Boże w świątyni
O Twarzy Przenajświętsza, zachwycająca wdziękiem i przecudowną pięknością
O Twarzy Przenajświętsza, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetna
O Twarzy Przenajświętsza, zachwycenie Aniołów
O Twarzy Przenajświętsza, słodka i czysta rozkoszy Świętych Pańskich
O Twarzy Przenajświętsza, arcydzieło Ducha Świętego, w którym Ojciec Przedwieczny upodobał Sobie
O Twarzy Przenajświętsza, najśliczniejsze zwierciadło doskonałości Bożej
O Twarzy Przenajświętsza, najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa Świętego
O Twarzy Przenajświętsza, która od nas gniew Boży odwracasz
O Twarzy Przenajświętsza, postrachu szatanów
O Twarzy Przenajświętsza, skarbie Łask i Błogosławieństwa
O Twarzy Przenajświętsza, wystawiona w pustyni na wichry, burze i niepogody, spalona słońcem i potem oblana wśród długich podróży
O Twarzy Przenajświętsza, skromnością i słodyczą pociągająca sprawiedliwych i grzeszników
O Twarzy Przenajświętsza, smutna i płacząca nad grobem Łazarza
O Twarzy Przenajświętsza, nad słońce jaśniejsza i chwałą promieniejąca na górze Tabor
O Twarzy Przenajświętsza, oblana łzami na widok Jerozolimy niewdzięcznej
O Twarzy Przenajświętsza, w Ogrodzie Oliwnym do ziemi schylona i zawstydzona grzechów naszych ciężarem
O Twarzy Przenajświętsza, krwawym potem zalana
O Twarzy Przenajświętsza, znieważona zdradliwym pocałunkiem Judasza
O Twarzy Przenajświętsza, świętością i wspaniałością swoja przestraszająca żołnierzy
i rzucająca ich na ziemię
O Twarzy Przenajświętsza, policzkowana przez podłego sługę
O Twarzy Przenajświętsza, brudną szmatą zasłonięta i znieważona zbrodniczymi rękoma nieprzyjaciół
O Twarzy Przenajświętsza, zapluta i poraniona tak strasznie
O Twarzy Przenajświętsza, której Boskie spojrzenie w sercu Piotra Świętego niezagojoną ranę boleści i miłości uczyniło
O Twarzy Przenajświętsza, pohańbiona dla nas w sądach Jerozolimskich
O Twarzy Przenajświętsza, niezmieszana i niezasmucona wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym
O Twarzy Przenajświętsza, zlana potem, krwią zbroczona i upadająca w błoto pod wielkim Krzyża ciężarem
O Twarzy Przenajświętsza, wśród Krzyżowej Drogi czystą chustą otarta przez Weronikę pobożną
O Twarzy Przenajświętsza, na samotnej szubienicy podniesiona
O Twarzy Przenajświętsza, której piękność nieporównana zaćmiona została straszną chmurą grzechów naszych
O Twarzy Przenajświętsza, okryta śmiertelną bladością
O Twarzy Przenajświętsza, przez Maryje Najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyta, wonnościami namaszczona i owinięta śmiertelnym prześcieradłem
O Twarzy Przenajświętsza, w grobie ukryta
O Twarzy Przenajświętsza, pięknością i chwałą w dzień Zmartwychwstania jaśniejąca
O Twarzy Przenajświętsza, promieniejąca światłością w chwili Wniebowstąpienia
O Twarzy Przenajświętsza, tak głęboko w Najświętszym Sakramencie utajona i tak bardzo tam znieważona przez grzeszników
O Twarzy Przenajświętsza, która przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie wielkim
O Twarzy Przenajświętsza, która przerazisz grzeszników
O Twarzy Przenajświętsza, która napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuista radością
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
 
Modlitwa I
Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaje o Jezu, o mój Zbawicielu najsłodszy i w Sercu Najświętszej Maryi Panny ofiaruje Ci jako zapach wdzięcznej wonności wszystkie hołdy Aniołów i Świętych, wszystkie modlitwy nasze, błagając Cię pokornie przez Twoja Twarz Najświętszą, abyś we mnie i we wszystkich grzesznikach odnowił i oczyścił obraz Twój grzechem zmazany, abyśmy nosząc Cię w sercach naszych tu na ziemi, oglądać mogli Boska piękność Twoja na wieki.  Amen.
 
Modlitwa II
Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaje, o Najśliczniejsza Twarzy najmilszego Jezusa mojego, szlachetna pieczęci Bóstwa, w Tobie się zatapiam cala dusza moja, błagając Cię, abyś na sercu moim wyraziła Boskie Twe rysy, abym się w Ciebie ciągle wpatrywać mógł/mogła tu na ziemi i potem w niebie na wieki.  Amen.
  
Modlitwa III
O Prześliczna Twarzy Jezusa mojego, tak miłosiernie w dzień Jego Męki dla zbawienia świata na drzewie krzyżowym schylona, dziś jeszcze schyl się ku nam, biednym grzesznikom, zwróć i na nas litosne spojrzenie i daj nam pocałunek wiecznego pokoju. Amen.
 
Modlitwa IV
Zlituj się nad nami Boże i Zbawicielu nasz i nie odrzucaj próśb, jakie wśród utrapień naszych zanosimy do Ciebie wzywając nad nami Świętego Imienia Twojego i udając się z ufnością i miłością do uwielbionej Twarzy Twojej.  Amen.
 
 Ofiarowanie Bogu Ojcu Przenajświętszej Twarzy Chrystusowej

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Twarz Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Ofiarujemy Ci Ja z ufnością na chwale Twojego Świętego Imienia za podwyższenie Kościoła Świętego, za nawrócenie grzeszników, na zbawienie całego świata i dla otrzymania wszelkich Łask nam potrzebnych.  Jako najmiłosierniejszy nasz pośrednik, otwiera Twój Syn Swe Usta, aby wstawiać się za nami; usłysz Jego wołanie, wejrzyj na Jego łzy, o mój Boże, i dla nieskończonych Jego Zasług wysłuchaj Go i zlituj się nad nami, nędznymi grzesznikami, którzy żebrzemy z pokorą Miłosierdzia Twojego.  Amen.  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Oblicze Chrystusa na Całunie z Manoppello
Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil