26. sierpnia A.D. 2016 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 
  Zbaw nas ode złego modlitwy o uwonienie

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


Podsumowanie warsztatów Ars Celebrandi
2016-08-21
Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi odbywały się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu już trzeci raz. 170 uczestników z kraju i zagranicy uczyło się celebrować Msze święte w klasycznym rycie rzymskim albo rycie dominikańskim, lub też służyć na nich jako ministranci i śpiewacy liturgiczni. Owocem tegorocznych warsztatów było 8 "trydenckich prymicji" - ośmiu kapłanów pod okiem innych księży sprawowało w Licheniu po raz pierwszy Mszę świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Jak chodzić na Mszę i nie stracić wiary - ks. prof. Nicola Bux
2016-08-19
Nieprzestrzeganie prawa liturgicznego, wprowadzanie niewłaściwych „nowości”, wpływa na osłabienie wiary uczestników Mszy św., na rozluźnienie ich duchowej więzi z Kościołem, a nawet w niektórych wypadkach może prowadzić do utraty wiary - kard. Antonio Canisares Llovera oraz kard. Raymond Burke,
> więcej
Pośpiech w liturgii to śmierć
2016-08-17
Biskup Wie­sław Mering w wywiadzie udzielonym podczas warsztatów Ars Celebrandi zwró­cił uwagę na zna­cze­nie ciszy i spo­koju, obec­nych w daw­nej litur­gii łaciń­skiej: „To jest bar­dzo bogata litur­gia. Tu jest spo­kój, tu jest ład, tu jest dużo ciszy, tu jest piękny śpiew, tu jest modli­twa, która musi rodzić się w ciszy serca. Jan Paweł II tak pięk­nie powie­dział o tym zja­wi­sku, że mil­cze­nie przed Bogiem staje się samą modli­twą(...)
> więcej
Święty Maksymilian Maria Kolbe
2016-08-14
Kiedy miał 12 lat, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Zapytała chłopca, czy je chce, a równocześnie dała mu do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, a czerwona męczeństwo. "Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła". Było to w kościele parafialnym w Pabianicach.
> więcej
Fatima: 13 sierpnia 1917 roku
2016-08-13
W dniu 13 sierpnia 1917 roku, gdy czwarte objawienie miało mieć miejsce Łucja, Franciszek i Hiacynta nie mogli być obecni w miejscu objawień Matki Bożej, ponieważ zostały uprowadzone przez administratora Ourem, który chciał zmusić je do ujawnienia tajemnicy. Dzieci jednak pozostały nieugięte.
> więcej
Wybrane myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego
2016-08-12
"...Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy...
> więcej
Święty Dominik - wróg herezji
2016-08-08
Św. Dominik dostrzegał, że przyczyną jemu współczesnej, szerzącej się herezji leży szybki rozwój miast, za którym nie nadążały działania Kościoła. W efekcie wielkie skupiska ludzkie często były pozbawione opieki duchowej. Ludzie stawali się podatni na idee głoszone przez katarów. Widząc rosnące zagrożenie Dominik doszedł do wniosku, że fali tej skutecznie przeciwstawić się może tylko nowe zgromadzenie zakonne, które zapewniałoby kształcenie kaznodziejów dobrze przygotowanych do walki z herezją.
> więcej
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
2016-08-04
Św. Jan Maria Vianney całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko.
> więcej
Ars Celebrandi - warsztaty z Mszą trydencką w Licheniu
2016-08-03
W dniach 4-11 sierpnia br. w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędzie się trzecia edycja Warsztatów Liturgicznych Ars Celebrandi - największych warsztatów liturgii tradycyjnej w Polsce. Honorowy patronat nad Ars Celebrandi objął Jego Ekscelencja biskup włocławski Wiesław Mering. Podobnie jak w roku ubiegłym, w czasie warsztatów będzie można nauczyć się celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
> więcej
Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi
2016-08-01
Alfons Liguori był poetą, kompozytorem i wspaniałym kaznodzieją. Głosił piękne kazania o Chrystusie ukrzyżowanym. Gdy został biskupem pamiętał o ubogich przeznaczając na nich swoje dochody. W czasie głodu sprzedał sprzęty ze swojego domu biskupiego, aby kupić chleb dla potrzebujących. Bp. Alfons Liguori był przekonany, że każdy człowiek jest powołany do świętości.
> więcej
Christophoros oznacza "niosący Chrystusa"
2016-07-25
Dzisiaj w niektórych parafiach święci się pojazdy. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. Krzysztofa, będzie bezpieczny aż do wieczora. Dlatego dawniej malowano jego postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i sztandarach, także na wielu kamienicach, które w średniowieczu nazywano "krzysztoforami".
> więcej
Tajemnica Szczęścia - 15 modlitw św. Brygidy
2016-07-23
W dniu 23 lipca obchodzimy wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy. Św. Brygida była szwedzką mistyczką żyjącą w XIV wieku. Starannie wychowała ośmioro dzieci, z których córka Katarzyna została świętą. Brygida należała do III Zakonu św. Franciszka i wraz z mężem znana była z licznych uczynków miłosierdzia.
> więcej
Szkaplerz - widzialny znak opieki Maryi
2016-07-14
„Noście Szkaplerz święty, ja zawsze go noszę i wiele od tego nabożeństwa doznałem pożytku... jest on moją siłą” -słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1980 roku
> więcej
Wizja piekła podczas trzeciego objawienia Matki Bożej w Fatimie - 13 lipca 1917r.
2016-07-13
Podczas trzeciego objawienia w Fatimie Matka Boża ukazała pastuszkom piekło. Łucja opisała je: "W ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze, wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu buchającymi na wszystkie strony(...) Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy..."
> więcej
Różaniec za Ojczyznę z rozważaniami kardynała Augusta Hlonda
2016-07-09
Cały naród powinien wziąć do ręki różaniec. Jest on najpewniejszą bronią przeciw nieprzyjaciołom narodu i zakusom diabelskim. Uratuje on Polskę od strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów, po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę - kardynał August Hlond
> więcej
Legnica: Ukazanie relikwii cudu eucharystycznego
2016-07-02
W sobotę, 2 lipca dokonano w Legnicy uroczystego wystawienia relikwii cudu eucharystycznego. Uroczystościom, które rozpoczęły się w katedrze legnickiej, przewodniczył ks. biskup Zbigniew Kiernikowski. Po adoracji relikwie wystawiono w kościele pw. św. Jacka, gdzie wierni od tej pory będą mogli oddawać im cześć.
> więcej
Benedykt XVI obchodzi 65 rocznicę święceń kapłańskich
2016-06-28
Niezwykle wzruszająca była audiencja Franciszka dla Benedykta XVI z okazji 65. rocznicy jego święceń kapłańskich. Papież Senior przyjął je w uroczystość świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 1951 r. we Fryzyndze. W audiencji, która miała miejsce w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego, wzięli udział również zaproszeni kardynałowie i inni goście.
> więcej
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
2016-06-02
Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić. Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać...
> więcej
Katecheza papieska o pokorze
2016-06-01
Bóg ma pewną słabość: jest to słabość wobec ludzi pokornych. Przed pokornym sercem Bóg całkowicie otwiera swoje serce. Pycha zagraża wszelkiemu dobremu działaniu, ogałaca modlitwę, oddala od Boga i od innych. Jeśli Bóg ma upodobanie w pokorze, to nie po to, aby nas poniżyć: pokora jest raczej niezbędnym warunkiem, aby być przez Niego wyniesionym(...)- mówił dziś papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej.
> więcej
Bądźcie hojni - abp Fulton J. Sheen
2016-05-29
Wszyscy, bądźcie hojni! Udzielajcie się. Wiem, że [po kazaniu] kapelan będzie mówił o byciu hojnym w inny sposób. Ale ja mam na myśli bycie hojnym w dawaniu siebie, swojej energii, życzliwości, pracy charytatywnej, swojej pomocy, ponieważ wtedy będziecie prawdziwymi chrześcijanami.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

bł. Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil