22. kwietnia A.D. 2018 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Prezent dla rodziny
Rytuał Rodzinny
"Rytuał rodzinny"

LISTA BESTSELERÓW
KSIĘGARNI SANCTUS
 

------------------------------

Reklama

Soczewki kontaktowe
Soczewki taniej niż w salonach optycznych nawet o 50%. Sprawdź!
Soczewkomania.pl


Wiadomości


W Święto Miłosierdzia Bożego można uzyskać odpust zupełny win i kar
2018-04-08
W pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, Kościół obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego, jako odpowiedź na wielokrotnie wyrażone życzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który sam określił jego datę, przyczynę i cel ustanowienia oraz sposób przygotowania się i obchodzenia tego święta, mówiąc o tym Siostrze Faustynie Kowalskiej. Łaska odpustu zupełnego win i kar jest porównywalna ze skutkami Sakramentu Chrztu Świętego...
> więcej
Święto Miłosierdzia w Dzienniczku św. Faustyny
2018-04-07
Zbliżające się Święto Miłosierdzia Bożego było pragnieniem Pana Jezusa powierzonym św. Faustynie Kowalskiej: "Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (...)
> więcej
5 dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego: Dusze heretyków i odszczepieńców
2018-04-03
We Wtorek Wielkanocny Pan Jezus polecił św. Faustynie modlić się za dusze heretyków i odszczepieńców. Tak jest napisane w Dzienniczku. W ostatnim czasie w internecie oraz w niektórych modlitewnikach zmieniono te słowa Pana Jezusa na "dusze braci odłączonych".
> więcej
Wielki Piątek - męka i śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa
2018-03-30
W rocznicę krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół wstrzymuje się od odprawiania ofiary bezkrwawej. W porze popołudniowej, w tych godzinach, w których dokonała się ofiara kalwaryjska, odprawia się specjalne nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej.
> więcej
Ruszyły zapisy na warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi 2018
2018-03-19
Warsztaty liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędą się w tym roku w dniach 12-19 lipca 2018 r. Są one dostępne dla wszystkich: kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dorosłych wiernych świeckich oraz młodzieży. Jedyne, czego potrzeba, to otwarcie się na pragnienie gorliwszego służenia Bogu w posłudze liturgicznej.
> więcej
O wartości uczynków człowieka za życia
2018-03-17
Gdy o wszystkich sprawach bliźniego twego sądzisz dobrze, milej mi to i tobie pożyteczniej jest, niżeli gdybyś wszystko rozdał na ubogich i przez całe życie twoje o chlebie i wodzie pościł. Gdy ty opuszczasz wszelką pociechę światową dla miłości mojej, i mną samym się radujesz, to mnie milej i tobie pożyteczniej jest niżeli gdybyś czynił najcięższe umartwienia.
> więcej
Film dokumentalny o różańcu ukazał się na DVD
2018-03-03
W ubiegłym roku w kinach mogliśmy oglądać poruszający film o sile różańca świętego. Obecnie film polskiej produkcji "Teraz i w godzinę śmierci" jest dostępny na płytach DVD, dzięki czemu możemy obejrzeć go jeszcze raz, w domowym zaciszu wraz z rodziną. Seans pomoże ożywić naszą wiarę i zmotywować nas do modlitwy różańcowej. Przypominamy zwiastun filmu.
> więcej
Pius XII: Sztuka winna godnie służyć kultowi
2018-02-28
Niech każdego ożywiają te Boskie słowa: "Gorliwość o dom Twój pożera mnie". Niech się każdy stara wedle sił, aby wszystko, bądź w świętych budowlach, bądź w szatach i w sprzęcie liturgicznym, choćby nie odznaczało się bogactwem i przepychem było jednak czyste i stosowne, ponieważ wszystko jest poświęcone Majestatowi Bożemu.
> więcej
Poważne następstwa sztucznej regulacji urodzeń
2018-02-24
Według niezmiennego nauczania Kościoła katolickiego każdy akt małżeński musi być otwarty na przekazywanie życia, ale dopuszcza się naturalną regulację poczęć. Zabronione jest jakiekolwiek działanie o charakterze antykoncepcyjnym i wczesnoporonnym, czyli każda ze sztucznych metod zapobiegania ciąży. Stanowisko Kościoła wobec antykoncepcji przedstawia encyklika Humanae Vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.
> więcej
Pieśń "Bądź mi litościw" w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego
2018-02-23
Odwróć twarz Twoję od przestępstwa mego I wszystkie moje pomaż nieprawości; Stwórz serce czyste warte Boga swego, A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności. Nie oddalaj mię od ojcowskiej twarzy, Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia. Wróć radość, którą niewinność nas darzy, I racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.
> więcej
Via Crucis - Droga Krzyżowa
2018-02-23
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Mszału Rzymskiego wydanego w 1931. Zawiera tradycyjne rozważania oraz łacińską wersję.
> więcej
Pius XII o wyglądzie ołtarza i liturgii
2018-02-22
W encyklice Mediator Dei (O świętej liturgii) Pius XII przestrzegał przed błędnymi koncepcjami reform liturgicznych. Przypominał też podstawowe prawdy wiary na temat Mszy świętej, która jest odnowieniem i uobecnieniem Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa.
> więcej
Niepokalanów: zjazd Studium Śpiewu Gregoriańskiego
2018-02-21
Trwają zapisy na trzeci zjazd IV Studium Śpiewu Gregoriańskiego Niepokalanów 2017-2018, który odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 roku w klasztorze w Niepokalanowie. Sesja rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy niedzielną mszą świętą w języku łacińskim w formie posoborowej, celebrowaną w Kaplicy-Sanktuarium Św. Maksymiliana Kolbe, podczas której wspólnie wykonane zostanie Ordinarium i Proprium Missae IV Niedzieli Wielkiego Postu „Laetare”.
> więcej
Droga Krzyżowa w słowach Pana Jezusa do bł. Katarzyny Emmerich
2018-02-16
"Szedłem Drogą Kalwaryjską i mimo tylu trudów doszedłem. Nie pojmujesz tego dziecko, co to znaczy samotność, opuszczenie przez tyle dusz i jak bardzo potrzebuję wszelkich rodzajów i przejawów waszej miłości i czułości. Czy serce twoje może być zamknięte na widok Moich otwartych Ran? Czy nie wierzysz, że dzieje się coś w niebie i na ziemi, gdy Mnie skrwawionego ofiarujesz z sobą Ojcu? Na cóż służyłyby Moje boleści? A ty jak korzystasz z dobroci Ojca? Każda modlitwa ma swój odzew, którego ty nie słyszysz..."
> więcej
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post
2018-02-15
Każdy z nas jest wezwany do tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłamstwa fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na poziomie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu dobru - pisze Franciszek.
> więcej
Szczecin: konferencja naukowa pt. "Edukacja domowa a katolickie wychowanie dzieci i młodzieży"
2018-02-12
W dniu 17 lutego br, w Szczecinie, w Siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", odbędzie się konferencja naukowa pt. "Edukacja domowa a katolickie wychowanie dzieci i młodzieży". Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Metropolitę Szczecińsko - Kamieńskiego J.E Andrzeja Dzięgę.
> więcej
Objawienia Nieopokalanej Dziewicy w Lourdes 1858 roku
2018-02-11
W dniu 11 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Jest to święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Placu Świętego Piotra. Dzień 11 luty to również rocznica pierwszego objawienia w Lourdes.
> więcej
List Papieża Seniora
2018-02-10
W ubiegłą środę włoski dziennik Corriere della Sera opublikował list Benedykta XVI. Jest on odpowiedzią na zapytanie skierowane do Papieża Seniora przez czytelników. Benedykt XVI mieszka obecnie w dawnym klasztorze klauzurowym Mater Ecclesiae na obrzeżach Ogrodów Watykańskich. W dniu 11 lutego 2013 r. minie pięć lat od kiedy ogłosił rezygnację z posługi Piotrowej.
> więcej
Sutanna jest przyznaniem się do Kościoła - sł. Boży kard. Wyszyński
2018-02-04
Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.
> więcej
Reforma liturgii i pozycja celebransa przy ołtarzu
2018-02-01
Rubryki Missale Romanum Pawła VI zakładają wspólny kierunek kapłana i wiernych dla sedna liturgii eucharystycznej. Wskazuje na to instrukcja mówiąca, że przy Orate, fratres, Pax Domini, Ecce, Agnus Dei oraz Ritus conclusionis, kapłan winien odwrócić się do ludu. Owo stwierdzenie zdawałoby się wskazywać, że przedtem kapłan i wierni byli zwróceni w tym samym kierunku — ku ołtarzowi...
> więcej
Cztery cele Mszy świętej
2018-01-25
Pan Bóg przez nic nie może być z większą czcią uwielbianym, jak przez niepokalaną ofiarę Ołtarza. - św. Wawrzyniec Justynian. Przez jedną Mszę św. odbiera Pan Bóg większą cześć, aniżeli odbiera w niebie od wszystkich Aniołów i Świętych.
> więcej

 mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Mszał Rzymski 1963
Mszalik codzienny
Mszalik codzienny

bł. Anna Katarzyna Emmerich
Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Żywot i Bolesna Męka
Pana naszego
Jezusa Chrystusa

 > MOTU PROPRIO
      Summorum Pontificum
 > LIST BENEDYKTA XVI
 > Adhortacja o Eucharystii
 > STOP Komunii św. na rękę
 > Msze trydenckie w Polsce
 > Msza trydencka w Wałbrzychu
 > Missa VIII -dla organistów
 > Katecheza o Mszy Świętej

św. Ludwik Maria
Grignion de Monfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny

abp Fulton Sheen
abp Fulton Sheen - Warto żyć!
Warto żyć!

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil