17. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

O modlitwie prywatnej - Warunki dobrej modlitwy


„Modlitwa jest najpewniejszym sposobem apostołowania” (Jan Paweł II)

 
Modlitwa to pobożne wzniesienie myśli do Boga, rozmowa z Nim. Modlić się można na różne sposoby: pojedynczo lub wspólnie, w myśli lub słowami, po cichu, głośno, względnie śpiewem.

Aby modlitwa była miła Bogu, a dla nas skuteczna, musi być dobra. Taką była modlitwa Pana Jezusa i świętych. Za ich wzorem trzeba modlić się:

  1. z uwagą i skupieniem ducha, aby rozmowa z Bogiem nie była mechanicznym poruszaniem warg;
  2. z pokorą i czcią jak ewangeliczny celnik, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym tylko łaskę daje. Pomni na to, że „modlitwa pokornego przebija niebiosa” wyznajemy z Mickiewiczem: „Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem!”;
  3. z wiarą we wszechmoc i ufnością w dobroć Bożą;
  4. z poddaniem się woli Boga, który wie najlepiej, co dla nas dobre;
  5. o przedmiot godziwy i pożyteczny do zbawienia;
  6. wytrwale, nie przestając się modlić, chociaż by Bóg przez dłuższy czas nie uczynił zadość naszym prośbom;
  7. w imię Jezusa, który nas zapewnił: „O cokolwiek prosić będziecie Ojca mego w imię moje, da wam”.
Skutki modlitwy zależą w dużej mierze od jej wewnętrznej wartości. Czym sen dla ciała, tym modlitwa dla ducha. Serdeczna rozmowa z Bogiem chroni od grzechu, umacnia w dobrym, upodabnia do Boga („z jakim wdajesz, takim się stajesz”), wyprasza łaski i pociechy Boże.
 
Stąd wynika obowiązek modlitwy, który tak często Boski Zbawiciel przypominał Swym uczniom: „Módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”. Jak bez wody schnie i ginie roślina, tak bez modlitwy niknie religijne i nadprzyrodzone życie w duszy człowieka. Nasi praojcowie żywo odczuwali potrzebę modlitwy. W niej szukali siły i ukojenia, czego piękne dowody mamy w zabytkach naszej kultury.
„Bo ci przodkowie, ci nasi starzy,
Brali hart ducha od Twych ołtarzy,
Bo swoje sprawy o każdej chwili
Z Bogiem zaczęli, z Bogiem kończyli.”
  (Władysław Syrokomla)


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Jak człowiek
powinien się modlić
Jak człowiek powinien się modlić
św. Piotr z Alkantry
o modlitwie i medytacji

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil