18. lipca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Dietrich von Hildebrand


Papież Pius XII nazwał go „dwudziestowiecznym doktorem Kościoła". Dietrich von Hildebrand urodził się we Florencji w 1889 roku. Jego ojcem był znany rzeźbiarz niemiecki Adolf von Hildebrand. Dietrich studiował filozofię pod kierunkiem najsłynniejszych filozofów początku wieku, miedzy innymi Edmunda Husserla, Maxa Schelera i Adolfa Reinacha. W 1914 roku nawrócił się na katolicyzm. Przez wiele lat był wykładowcą filozofii na uniwersytecie w Monachium. Głównie zajmował się etyką, a szczególnie teorią wartości. Jego najbardziej znaną książką było opublikowane już po wojnie Przemienienie w Chrystusie.
 
Zdaniem obecnego biskupa Salzburga, Andreasa Launa, „von Hildebrand miał szczególny charyzmat rozpoznawania znaków czasu, dostrzegania decydujących pytań, a także dawania na nie odpowiedzi, które wynikają z wiary". Ten niemal proroczy dar uwidocznił się zarówno w stosunku Hildebranda do nazizmu, jak później do modernizmu katolickiego.
 
Od razu po zakończeniu I wojny światowej von Hildebrand dostrzegł niebezpieczeństwo nazizmu i jako jeden z pierwszych myślicieli niemieckich ostro przeciwstawiał się ideologii narodowego socjalizmu.
Zwalczaniu nazizmu poświęcił szereg artykułów oraz wystąpień publicznych, zarówno w Niemczech, jak i pozostałych krajach Europy. Po zwycięstwie NSDAP w wyborach i dojściu Hitlera do władzy, von Hildebrand stwierdził, że nie zamierza pozostać w kraju rządzonym przez kryminalistę, opuścił Niemcy i udał się do Austrii. Nauczał tam filozofii na uniwersytecie w Wiedniu. Z jeszcze większą siłą niż wcześniej atakował Hitlera i jego rządy. W tym celu założył antynazistowską gazetę Christliche Standestaat. Wkraczające do Austrii wojska niemieckie miały rozkaz pojmać i zabić von Hildebranda, który zdołał zbiec dzięki posiadaniu szwajcarskiego paszportu. W 1940 roku, po przedarciu się przez Francję, Hiszpanię, Portugalię i Brazylię, von Hildebrand dotarł ostatecznie do Stanów Zjednoczonych. Tam otrzymał katedrę filozofii na uniwersytecie Fordham, gdzie wykładał aż do emerytury. Zmarł w 1977 roku w New Rochelle, New York.
 
W wielu książkach, a szczególnie w dwóch - "Koń Trojański w mieście Boga" z 1967 roku i "Spustoszona winnica" z 1972 roku - ostro przeciwstawił się tendencjom modernistycznym i liberalnym w Kościele. Gdy krytykował błędy postępowych katolików, opierał się na tekstach Soboru Watykańskiego II i podkreślał wierność Stolicy Świętej. Głównym źródłem kryzysu dzisiejszego katolicyzmu - „największego kryzysu w dziejach Kościoła" - stała się, zdaniem von Hildebranda, relatywizacja prawdy w teologii.


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil