30. maja A.D. 2015 św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika   w tradycyjnej liturgii :   środa Suchych Dni po Zielonych Świątkach
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

Koronka Miłości (do prywatnego odmawiania)


Koronkę odmawia się na różańcu
  - Wierzę w Boga Ojca...
  - Ojcze nasz...
  - Zdrowaś Maryjo...

- zamiast „Ojcze nasz”:
O mój Jezu, z Tobą, w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę/ teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

- zamiast „Zdrowaś Maryjo”:
O mój Jezu - kocham Cię.

Na koniec koronki:
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości,/ wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego. (3 razy)

 

MODLITWA
(do prywatnego odmawiania, zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu)

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza za objawienie Swych tajemnic cichej i pokornej siostrze Robercie, którą długotrwała choroba i kalectwo doprowadziły do szczególnej bliskości z Jezusem Eucharystycznym. Proszę Cię, Panie, przez jej przyczynę o łaskę ..............................,
oraz gorliwość w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego. Amen.*


s. Roberta Babiak

Z Dziennika duchowego s. Roberty Babiak:

11 października, sobota [1941 r.] ...Zbawiciel kazał mi odmawiać koronkę z pięciu dziesiątków złożoną. Dał mi zrozumieć, że bardzo lubi modlitwy pięć razy powtarzane, bo to jest liczba Jego św. Ran. Na miejscu – Zdrowaś – kazał mi mówić: „O mój Jezu, kocham Cię. Zamiast Ojcze nasz. - O mój Jezu, z Tobą, w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę, teraz zawsze i przez wszystkie wieki wieków Amen". Zakończenia nauczył mnie Pan w kaplicy podczas rozmyślania; "W końcu odmów trzy razy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości, wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego".
Obiecał Zbawiciel, że odmawianie tej koronki przyniesie wielką korzyść ludziom, szczególnie rozpali serce do miłowania Boga i bliźnich, a na sądzie Bożym miłosiernie sądzone będą te dusze. (332)

* O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460
36-200 BRZOZÓW
skr. poczt. 66  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Miej miłosierdzie dla nas
Miej miłosierdzie dla nas
Modlitewnik czcicieli
Bożego Miłosierdzia

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil