19. września A.D. 2018 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

z Watykanu

Benedykt XVI: Głoszenie prawdy o Zmartwychwstaniu ma ogromne znaczenie dla Kościoła

2008-03-26

„Wiadomość o zmartwychwstaniu nie starzeje się, bo żywy jest Jezus i żywa jest Jego Ewangelia – mówił Benedykt VI. Przypomniał powiedzenie św. Augustyn, że wiarą chrześcijan jest Zmartwychwstanie Chrystusa. „W Dziejach Apostolskich czytamy, że Bóg uwierzytelnił Chrystusa wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Sama śmierć na krzyżu nie wystarczała by udowodnić, że jest on Synem Bożym i oczekiwanym Mesjaszem. W ciągu wieków wielu bowiem oddało swe życie dla ważnej sprawy i pozostało umarłymi. Śmierć Chrystusa jest wyrazem Jego wielkiej miłości do nas, ale tylko Zmartwychwstanie dowodzi, że to, czego nauczał jest prawdą” – podkreślił Papież.

Ojciec Święty wskazał, że głoszenie podstawowej prawdy wiary, iż Chrystus zmartwychwstał ma ogromne znaczenie dla Kościoła. Choć jest ona doskonale udokumentowana historycznie, podobnie jak kiedyś, również i dziś nie brakuje tych, którzy chcieliby ją pomniejszyć, bądź wręcz jej zaprzeczyć.

„Osłabienie wiary w zmartwychwstanie Jezusa prowadzi do zmniejszenia mocy świadectwa chrześcijan” – zauważył Papież. - Jeśli w Kościele brakuje wiary w Zmartwychwstanie wszystko się kończy, wszystko się rozpada. Natomiast przylgnięcie sercem i rozumem do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa zmienia życie, oświeca egzystencję ludzi i narodów”.

Dowodem tych słów są męczennicy. Benedykt XVI zaznaczył, że źródłem ich siły do trwania w przeciwnościach było właśnie spotkanie ze Zmartwychwstałym. Podobnie i dziś wielu ludzi nawraca się i zmienia swe życie po spotkaniu z żyjącym Bogiem. Jego Pascha, jest i naszą pachą, gdyż zmartwychwstały Chrystus daje nam pewność ostatecznego zmartwychwstania. Bez tej pewności - podkreślił Benedykt XVI - próżna jest nasza wiara. Przywołał również spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym na drodze do Emaus. Jak opowiada dzisiejsza Ewangelia poznali Go po łamaniu chleba.

„Jezus łamie chleb także z nami i dla nas. Daje nam samego siebie i otwiera nasze serca. Możemy spotkać i poznać Jezusa w Eucharystii, na tej podwójnej uczcie Słowa oraz konsekrowanego Ciała i Krwi. Każda niedziela jest przeżywaną na nowo Paschą Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI.


Radio Watykańskie
  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

ks.Feliks Cozel TJ
Spowiedź
Spowiedź
Jaka powinna być
i jak się do niej
przygotować

Alfred Monnin SJ
Zapiski z Ars
Zapiski z Ars

Przyjmujmy Komunię
Świętą na kolanach
Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach
pod red. Marii Kominek
i Stanisława Krajskiego

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil