23. czerwca A.D. 2018 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

z Polski

List do Ojca Świętego w sprawie liturgii tradycyjnej

2006-12-27

Jesteśmy z Tobą, Ojcze Święty
Deklaracja w sprawie przywrócenia liturgii tradycyjnej

1. W związku z coraz liczniejszymi oświadczeniami bliskich współpracowników Ojca Świętego, potwierdzającymi jego wolę przywrócenia do pełni praw i swobody używania liturgii tradycyjnej rytu rzymskiego, my, wierni świeccy Kościoła rzymskokatolickiego, pragniemy wyrazić publicznie naszą nadzieję i wdzięczność. Pragniemy także potwierdzić solidarność z Papieżem, który już na wiele lat przed wstąpieniem na Stolicę Świętego Piotra podejmował starania o to, by czcigodne formy liturgiczne przekazywane w długiej tradycji i zatwierdzone uroczyście przez św. Piusa V „zgodnie z rytami i zwyczajami Kościoła Rzymskiego” (Św. Pius V, bulla Quo primum z 1570), zostały „zachowane jako skarb dla Kościoła dnia dzisiejszego i jutra” (por. kard. Joseph Ratzinger, podsumowanie Dni Liturgicznych w Fontgombault w 2001 roku).

2. Zapowiadane przywrócenie do użycia liturgii tradycyjnej, czyli klasycznego rytu rzymskiego, odbieramy jako potwierdzenie zasady, którą przypomina, słowami Soboru Watykańskiego II, ogłoszony przez Sługę Bożego papieża Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego: „święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki i chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszelki rozwój” (KKK, 1203; Sacrosanctum Concilium, 4). Tę zasadę Kościoła przypomniał w swoim czasie kardynał Joseph Ratzinger, oświadczając, iż „Sobór zarządził reformę ksiąg liturgicznych, ale nie zakazał ksiąg wcześniejszych” (konferencja z 24 X 1998 do uczestników pielgrzymki z okazji motu proprio Ecclesia Dei). Wszystko wskazuje na to, iż zbliżamy się dziś do rozwiązań, które pozwolą zabłysnąć tym słowom pełniejszym blaskiem.

3. Gorąco dziękujemy Ojcu Świętemu za jego wszystkie dotychczasowe gesty zrozumienia, otwartości i szacunku względem „nastawienia tych, którzy czują się związani z liturgiczną tradycją łacińską” (Jan Paweł II, motu proprio Ecclesia Dei, 6 c). Gesty te wpisują się i przedłużają linię postępowania Sługi Bożego Jana Pawła II, który już niemal dwadzieścia lat temu apelował do biskupów i pełniących posługę duszpasterską w Kościele o „decyzje mające na celu zagwarantowanie szacunku dla słusznych życzeń”, wyrażanych przez „katolików, którzy żywią przywiązanie do niektórych dawnych form liturgii i dyscypliny tradycji łacińskiej” (Jan Paweł II, motu proprio Ecclesia Dei, 5 c). Biorąc pod uwagę wszystkie trudy i troski, z jakimi związana jest posługa pasterzy Kościoła, spodziewamy się równocześnie, że regulacje zapowiadane przez Stolicę Apostolską ułatwią przełamanie owego wymierzonego w stare formy liturgiczne swoistego „nakazu nietolerancji, który … staje na przeszkodzie niezbędnemu pojednaniu wewnętrznemu w Kościele” (kard. Joseph Ratzinger, Bóg i świat, 383).

4. Wyrażamy ponadto nadzieję, że odpowiedzią na to zaangażowanie Benedykta XVI będzie też unikanie w potocznym dyskursie kościelnym szkodliwych „słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi” katolików przywiązanych do starej tradycji liturgicznej (Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4). Mamy także nadzieję, że poprzez przywrócenie do pełni praw liturgii św. Piusa V przybliżona zostanie perspektywa naprawy rozłamu, który także na tym tle nastąpił w 1988 roku i trwa dotąd, zapewne „nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony” (Sobór Watykański II, Unitatis redintegratio, 3), między innymi z powodu marginalizacji w Kościele „pewnych prawd i pewnych wartości wiary chrześcijańskiej”, którymi „przestano żyć” i które „przestano kochać” (kard. Joseph Ratzinger, konferencja do Biskupów Chile z 13 VII 1988). Modlimy się, by ta rana została uleczona, a wszyscy katolicy już dziś związani wiarą w te same dogmaty mogli się także cieszyć widoczną wspólnotą życia kościelnego.

5. W tych dniach oczekiwania pragniemy się zatem przyłączyć do tych głosów poparcia i wdzięczności, które są już kierowane do Ojca Świętego ze strony znanych osobistości świata chrześcijańskiego – i chętnie wypowiadamy tu słowa uznania i wdzięczności Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wolę odejścia od praktycznego wykluczenia liturgii tradycyjnej, będącej przez wieki czcigodnym narzędziem uświęcenia wielu i wielkim pomnikiem naszej kultury duchowej.


Przemysław Alexandrowicz
senator RP

prof. UMK dr hab. Jacek Bartyzel
politolog

dr Sławomir Cenckiewicz
historyk, IPN

prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
historyk

Marcin Gugulski
Publicysta

Lech Jęczmyk
tłumacz

Marek Jurek
marszałek Sejmu RP

Bogusław Kiernicki
prezes Fundacji Św. Benedykta

Wojciech Kilar
kompozytor

Aleksander Kopiński
historyk kultury i krytyk literacki, redaktor „Frondy”

dr Jacek Kowalski
historyk sztuki, pieśniarz

doc. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
historyk, IH PAN

Jan Filip Libicki
poseł na Sejm RP

Marcin Libicki
poseł do Parlamentu Europejskiego

Paweł Lisicki
eseista

prof. dr hab. Roman Michałowski
historyk, UW

Andrzej Mikosz
prawnik

dr Paweł Milcarek
filozof i publicysta, redaktor naczelny „Christianitas”

Paweł Nowacki
wicedyrektor TVP1, autor programów publicystycznych

dr Justyn Piskorski
nauczyciel akademicki

Ewa Polak-Pałkiewicz
publicystka

Tomasz Raczkiewicz
artysta Opery Poznańskiej

dr hab. Marcin Sompoliński
dyrygent, Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr Piotr Sosiński
prawnik

Konrad Szymański
poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz
matematyk, UAM

dr Tomasz P. Terlikowski
filozof, publicysta wydawnictwa Polskapresse

Jacek Tomczak
poseł na Sejm RP

prof. Piotr Tryjanowski
biolog, UAM

Artur Zawisza
Poseł na Sejm RP
  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

ks. Piotr Glas
Dzisiaj trzeba wybrać
Dzisiaj trzeba
wybrać

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil