28. lutego A.D. 2020 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

O. Augustyn Pelanowski
Testament duchowy
Testament duchowy
Gdy noc staje się
jaśniejsza niż dzień


z Watykanu

Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z biskupów Bractwa Św. Piusa X

2009-01-24

Komunikat prasowy przekazany KAI przez sekretariat Konferencji Episkopatu Polski:
 
Ojciec Święty, w wyniku procesu dialogu między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, reprezentowanym przez jego Przełożonego Generalnego Jego Ekscelencję Bernarda Fellaya, wysłuchał prośby sformułowanej ponownie przez wspomnianego hierarchę w liście z 15 grudnia 2008, także w imieniu pozostałych trzech biskupów Bractwa, J. E. Bernarda Tissier de Malleraisa, J. E. Richarda Williamsona i J. E. Alfonso del Gallareta, o zdjęcie ekskomuniki, w której się znaleźli 20 lat temu.
Mianowicie z powodu konsekracji biskupich, dokonanych 30 czerwca 1988 przez J. E. Abp. Marcela Lefebvre’a bez upoważnienia papieskiego, czterej wspomniani Hierarchowie zostali objęci ekskomuniką „latae sententiae”, ogłoszoną formalnie przez Kongregację Biskupów 1 lipca 1988.
 
Jego Ekscelencja bp Bernard Fellay w cytowanym przesłaniu oświadczył jasno Ojcu Świętemu: „Zawsze mocno trwaliśmy w woli pozostawania katolikami i oddawania wszystkich naszych sił w służbie Kościołowi Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół Rzymskokatolicki. Akceptujemy jego nauczanie w synowskim duchu. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i w jego prerogatywy i dlatego tak bardzo cierpimy z powodu obecnej sytuacji”.
 
Jego Świątobliwość Benedykt XVI, który od początku śledził ten proces, zawsze próbował położyć kres zerwaniu z Bactwem, także spotykając się osobiście z J. E. Bp. Bernradem Fellayem 29 sierpnia 2005. Przy tej okazji Najwyższy Kapłan wyraził wolę stopniowego i w rozsądnym czasie kroczenia tą drogą i obecnie szczęśliwie, z troską duszpasterską i ojcowską miłością, na mocy Dekretu Kongregacji Biskupów z 21 stycznia 2009 zdejmuje ekskomunikę, która ciążyła nad wspomnianymi Biskupami.
 
Ojciec Święty kierował się przy podejmowaniu tej decyzji życzeniem, że dojdzie jak najszybciej do całkowitego pojednania i pełnej jedności.
 
W Watykanie 24 stycznia 2009
 

Dekret Kongregacji ds. Biskupów
 
Listem z dnia 15 grudnia 2008 roku skierowanym do Jego Eminencji Kardynała Dario Castrillóna Hoyosa, Przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, biskup Bernard Fellay, również w imieniu pozostałych trzech biskupów konsekrowanych w dniu 30 czerwca 1988, na nowo usilnie prosił o odwołanie ekskomuniki latae sententiae ogłoszonej formalnie Dekretem Prefekta rzeczonej Kongregacji ds. Biskupów w dniu 1 lipca 1988 roku. We wspomnianym liście bp Fellay oświadcza między innymi: „zawsze mamy mocną, zdecydowaną wolę pozostania katolikami i poświęcenia wszystkich naszych sił na służbę Kościoła naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest rzymski Kościół Katolicki. Przyjmujemy jego nauczanie w duchu synowskim. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i jego uprawnienia, i dlatego cierpimy bardzo z powodu aktualnej sytuacji”.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI – będąc po ojcowsku wrażliwym wobec duchowego skrępowania wyrażonego przez zainteresowanych z powodu sankcji ekskomuniki, i ufając w zaangażowanie przez nich wyrażone w wspomnianym liście, że nie będą szczędzić żadnego trudu w celu pogłębienia w koniecznych rozmowach z władzami Stolicy Świętej zagadnień już otwartych, po to, aby osiągnąć szybko pełne i zadowalające rozwiązanie problemu zasygnalizowanego na początku – podjął decyzję rozważenia na nowo sytuacji kanonicznej biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarretta, wynikłej wraz z ich konsekracją biskupią.

Aktem niniejszym pragnie się umocnić wspólne relacje zaufania i zintensyfikować oraz ustabilizować stosunki Bractwa Św. Piusa X ze Stolicą Apostolską. Ten dar pokoju, dany przy końcu odchodzenia tajemnic Bożonarodzeniowych, pragnie być także znakiem postępu jedności w miłości Kościoła powszechnego i doprowadzenia do usunięcia zgorszenia podziału.

Wyraża się życzenie, że po tym kroku nastąpi rychłe dojście do pełnej komunii z Kościołem całego Bractwa Św. Piusa X, świadcząc w ten sposób o prawdziwej wierności i prawdziwym uznaniu magisterium i władzy papieża poprzez znak widzialnej jedności.

Na podstawie uprawnień udzielonych mi przez Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy niniejszego Dekretu odwołuję wobec biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarretta cenzurę ekskomuniki latae sententiae ogłoszoną przez niniejszą Kongregację w dniu 1 lipca 1988 roku oraz ogłaszam pozbawionym skutków prawnych począwszy od dnia dzisiejszego Dekret wydany w tamtym czasie.

Rzym, Kongregacja ds. Biskupów, 21 stycznia 2009 roku.

Kard. Giovanni Battista Re
Prefekt Kongregacji ds. Biskupów


Przekład dekretu ks. Krzysztof Tyburowski


  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Nabożeństwo Trzech
Zdrowaś Maryjo
Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo
z opisem jego rozwoju
skuteczności i doznanych
łask

Ofiara Mszy Świętej
w Tajemnicach i Cudach
Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach
ks. A. Reiners

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil