22. czerwca A.D. 2024 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

z Polski

Aplikacja na smartfon pomagająca w Duchowej Adopcji

2022-03-21

W wytrwaniu w 9-cio miesięcznej modlitwie Duchowej Adopcji pomoże namaplikacja Adoptuj Życie bezpłatna aplikacja na telefon pn. „Adoptuj życie” stworzona przez Fundację Małych Stópek. Aplikacja jest prosta w obsłudze. Towarzyszy tym, którzy są w trakcie duchowej adopcji oraz tym, którzy dopiero zaczynają. Aplikacja przypomina o codziennej modlitwie i pokazuje rozwój dziecka. Każdy tydzień to okazja, by zobaczyć jak wygląda obecnie dziecko w obrazie USG, posłuchać bicia jego serca, zobaczyć jak zmienia się jego ciało.
Więcej informacji o aplikacji.

Każdy dzień jest okazją do podjęcia się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Jest to wyraz naszego sprzeciwu i niepozostawania obojętnym na zabijanie milionów nienarodzonych dzieci, głównie dziewczynek (odsyłamy do artykułu z marca). Szacuje się, że dziennie dokonuje się na świecie około 125 000 aborcji.

Duchowa Adopcja polega na odmawianiu przez dziewięć miesięcy jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka ("Panie Jezu..."), którego życie jest zagrożone. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka.

Duchową Adopcję rozpoczyna się od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Przyrzeczenie może być też składane prywatnie przed krzyżem, najlepiej w któreś święto Matki Bożej.


    ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

    Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
    wszyscy Aniołowie i Święci.

    Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
    nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

    że od dnia ....................................

    biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
    którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
    aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
    modlić się o uratowanie jego życia
    oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

    Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
      •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
      •  moje dobrowolne postanowienia
      •  oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu",
           którą teraz po raz pierwszy odmówię

 

  TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"

    Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz lub może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych. Strona internetowa o Duchowej Adopcji
  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Ofiara Mszy Świętej
w Tajemnicach i Cudach
Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach
ks. A. Reiners

abp Fulton Sheen
Życie Jezusa Chrystusa
Życie
Jezusa Chrystusa

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil