28. stycznia A.D. 2023 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria Tua.
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. (Iz 6,3)     


   Chcę otrzymywać ciekawe
   wiadomości na e-mail:

    

z Watykanu

Watykan o spotkaniu z przedstawicielami Bractwa Św. Piusa X

2011-09-14

Dla Kongregacji Nauki Wiary niezbędną podstawą dla pełnego pojednania lefebrystów ze Stolicą Apostolską jest przyjęcie przez nich Preambuły doktrynalnej, której tekst otrzymał dziś w tej dykasterii przełożony generalny Bractwa św. Piusa X.

Bp Bernard Fellay, któremu towarzyszyło dwóch księży, asystentów generalnych Bractwa, spotkał się tam z jej prefektem kard. Williamem Levadą, z jej sekretarzem abp. Luisem Ladarią SI i z sekretarzem Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” ks. Guido Pozzo. Preambuła podaje pewne zasady doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej, konieczne dla zapewnienia wierności Magisterium Kościoła – czytamy w opublikowanym w Watykanie komunikacie. Pozostawiono natomiast do dalszej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne poszczególnych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach Soboru Watykańskiego II i posoborowego Magisterium.

Podczas dzisiejszego spotkania zaproponowano też lefebrystom pewne elementy rozwiązań kanonicznych dla Bractwa św. Piusa X w przypadku pojednania, na które żywi się nadzieję – jak zaznaczono w komunikacie. Przypomina on też etapy dialogu z Bractwem w ostatnich latach. Po zdjęciu przez Benedykta XVI pod koniec 2008 r. ekskomuniki z czterech biskupów, którzy otrzymali bez autoryzacji Papieża sakrę z rąk abp. Lefebvre’a, utworzono obustronną komisję ekspertów. Zgodnie z wolą Ojca Świętego spotkała się ona w Rzymie osiem razy od października 2009 r. do kwietnia br. i osiągnęła cel, którym było wyjaśnienie stanowisk i motywacji głównych trudności doktrynalnych. Kongregacja Nauki Wiary uwzględnia obawy lefebrystów o zachowanie nieskażonej wiary katolickiej – czytamy w komunikacie.

RV
  strona główna  |  mapa serwisu  |  ^góra strony   
Copyright © 2006-2007 SANCTUS.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

Ofiara Mszy Świętej
w Tajemnicach i Cudach
Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach
ks. A. Reiners

abp Fulton Sheen
Życie Jezusa Chrystusa
Życie
Jezusa Chrystusa

Księgarnia Katolicka - Dewocjonalia Wałbrzych - Soczewki kontaktowe - Farby Rafil